MISI, VISI DAN  MATLAMAT SEKOLAH

 

                                              MISI

Memastikan semua aspek pengurusan perkhidmatan pendidikan di sekolah dilaksanakan dengan berkesan untuk mencapai matlamat cemerlang pada 2011

 

VISI

CEMERLANG PADA TAHUN  2011

 

MATLAMAT

WARGA SK ST FRANCIS XAVIER  akan merealisasikan visi dan misi sekolah melalui:

. Berusaha meningkatkan  kecemerlangan akademik dengan 
pelaksanaan kurikulum yang innovatif;

. Memupuk penglibatan kokurikulum yang menyeluruh dengan 
  pendekatan yang  berkesan;

. Membentuk sahsiah dan disiplin yang baik dengan pendekatan yang berkesan;

. Mewujudkan persekitaran yang kondusif;

. Mewujudkan pengurusan yang telus; dan

. Memupuk penglibatan komuniti secara menyeluruh

free templates
Make a Free Website with Yola.